ΕΧΑΕ: Αύξηση καθαρών κερδών 41,2% στο 9μηνο

Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 17,4%, κατέγραψε ο όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών στο 9μηνο 2023 και διαμορφώθηκε σε 34,4 εκατ. ευρώ, έναντι 29,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) το εννεάμηνο του 2023 ανήλθαν σε 14,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 27,7% σε σχέση με τα 11,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 9,6 εκατ. ευρώ έναντι 6,8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2022 παρουσιάζοντας αύξηση 41,2%. Σημειώνεται ότι το εννεάμηνο του 2022 η κερδοφορία του ομίλου ενισχύθηκε από έκτακτα έσοδα (έσοδα από επιστροφές φόρου) ύψους 0,6 εκατ. ευρώ

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,167 ευρώ έναντι 0,114 ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο

Το 63% του κύκλου εργασιών του ομίλου προέρχεται από έσοδα από τη διαπραγμάτευση, εκκαθάριση και  διακανονισμό των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών εμφανίζοντας μια μεταβολή 4,9 εκατ. ευρώ σε σχέση με τη αντίστοιχη περίοδο του 2022, ήτοι αύξηση 29,8%. Ποσοστό 12% του κύκλου εργασιών αφορά σε έσοδα που διαμορφώνονται κατά κύριο λόγο σε συνάρτηση με το ύψος της κεφαλαιοποίησης της αγοράς (Εισαγωγές /Υπηρεσίες Εκδοτριών), τα οποία σημείωσαν αύξηση 0,46 εκατ. ευρώ σε σχέση με το περυσινό εννεάμηνο (12,4%), κυρίως λόγω της αύξησης του μεγέθους της αγοράς. Το 25% του κύκλου εργασιών προήλθε από υπηρεσίες και δεδομένα που παρέχει ο όμιλος, μειωμένο 2,8%.

Σημειώνεται πως κατά το εννεάμηνο του 2023 η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 106,9 εκατ. ευρώ αυξημένη κατά 35,6% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2022 (78,8 εκατ. ευρώ) και η μέση κεφαλαιοποίηση της εγχώριας αγοράς αυξήθηκε κατά 25,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη μέση κεφαλαιοποίηση του εννεαμήνου του 2022 (79,7 δισ. ευρώ έναντι 63,4 δισ. ευρώ). 

Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε το εννεάμηνο του 2023 αυξημένος κατά 52,5% συγκριτικά με το τέλος της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

©amna.gr
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com