«Πράσινη» στρατηγική για το εργοστάσιο τσιμέντου στο Καμάρι Βοιωτίας

Με όραμα μέχρι το 2030 το Καμάρι να είναι ένα από τα πρώτα και μεγαλύτερα εργοστάσια τσιμέντου στην Ευρώπη με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα και πλήρως ψηφιοποιημένη λειτουργία, η διοίκηση του Ομίλου ΤΙΤΑΝ δρομολογεί νέες επενδύσεις στην πράσινη ανάπτυξη.

Στελέχη της διοίκησης υποδέχθηκαν εχθές στο Καμάρι της Βοιωτίας εκπροσώπους της πολιτείας και του Τύπου, πραγματοποιώντας τα επίσημα εγκαίνια της πρόσφατης πράσινης επένδυσης, ύψους 26 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση της γραμμής παραγωγής τσιμέντου. 

Η αναβάθμιση της γραμμής παραγωγής τσιμέντου αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου βιομηχανικού μετασχηματισμού, που θα ολοκληρωθεί με την υλοποίηση του έργου για τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα «IFESTOS». Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο του είδους του στην Ευρώπη, που θα δεσμεύσει όλες τις εκπομπές άνθρακα της διαδικασίας παραγωγής του εργοστασίου Καμαρίου, παράγοντας 3 εκατ. τόνους τσιμέντου ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα. Το έργο «IFESTOS», το οποίο έχει ήδη εξασφαλίσει επιχορήγηση ύψους 234 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Καινοτομίας της ΕΕ, θα συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια της ελληνικής βιομηχανίας.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση που έχει κάνει η βιομηχανία παγκοσμίως. «Στην Ελλάδα έχουμε -σε πείσμα των καιρών- βιομηχανίες διεθνώς ανταγωνιστικές που πιστεύουν στην πράσινη ανάπτυξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, που είναι ικανές να καινοτομήσουν, που επιδιώκουν ένα εποικοδομητικό ρόλο και για την οικονομία και την κοινωνία. Είναι λιγότερες από ότι θα θέλαμε, αλλά περισσότερες από ότι στο παρελθόν και είναι στο χέρι μας να αυξηθούν προς όφελος όλων», υπογράμμισε στην ομιλία του.

Το εργοστάσιο Καμαρίου είναι η συνέχεια του -ιστορικά- πρώτου εργοστασίου της εταιρίας, στην Ελευσίνα.  Ξεκίνησε τη λειτουργία του στα μέσα της δεκαετίας του ‘70 για να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες των κατασκευών στην Αττική, καθώς και για να δημιουργήσει, μαζί με την Ελευσίνα, έναν παγκόσμια ανταγωνιστικό εξαγωγέα τσιμέντου. Απασχολεί 163 εργαζόμενους άμεσα και πολλούς περισσότερους έμμεσα. Λειτουργεί δύο περιστροφικούς κλιβάνους και τέσσερις μύλους τσιμέντου, παράγοντας ετησίως 2.000.000 τόνους τσιμέντου χαμηλότερου αποτυπώματος άνθρακα. Ακόμα και σήμερα, 3/4 της παραγωγής του εργοστασίου εξάγεται, κυρίως στις ΗΠΑ, συμβάλλοντας στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας.

Το εργοστάσιο βρίσκεται ήδη τα τελευταία δύο χρόνια σε φάση μετασχηματισμού, με στόχο να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της μεγάλης πρόκλησης της κλιματικής αλλαγής. Η έναρξη λειτουργίας προασβεστοποιητή (calciner), μέσω της χρήσης νέας τεχνολογίας αιχμής, είναι ένας ακόμα σταθμός σε αυτή την πορεία που θα καταλήξει στην πλήρη ανακατασκευή της παραγωγικής διαδικασίας για τη δημιουργία τσιμέντου μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα. Αυτή η φάση της επένδυσης άγγιξε τα 26 εκατ. ευρώ. Στόχος, σε βάθος χρόνου, είναι η παραγωγή 3 εκατ. τόνων τσιμέντου μηδενικού άνθρακα, καλύπτοντας τις ανάγκες, όχι μόνο της Αττικής, αλλά και άλλων αγορών, συνεχίζοντας την δυναμική των εξαγωγών. Με την επένδυση στον προασβεστοποιητή, καθώς και με τις υπόλοιπες επενδύσεις που έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση, το εργοστάσιο θα παράξει τσιμέντο με 150.000 τόνους μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα ετησίως, περιορίζοντας τη χρήση των ορυκτών καυσίμων μόλις στο 30%.
Ταυτόχρονα, η λειτουργία του προασβεστοποιητή μπορεί να συμβάλει σε μια ολοκληρωμένη περιβαλλοντικά και οικονομικά βέλτιστη λύση στο θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων της Αττικής (στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων), μειώνοντας αντίστοιχα την ανάγκη ταφής τους.

Το εργοστάσιο είναι σε θέση να πετύχει ταυτόχρονα: 
-Περιορισμό χρήσης ορυκτών καυσίμων στο 30%, μειώνοντας τις εισαγωγές συμβατικών καυσίμων στην χώρα.
-Την απορρόφηση ετησίως 200.000 τόνων επεξεργασμένων υπολειμμάτων της ανακύκλωσης, μειώνοντας αντίστοιχα την ανάγκη ταφής τους. 
-Την μείωση κατά 150.000 τόνους ετησίως του ανθρακικού αποτυπώματος τους εργοστασίου.

Την ίδια ώρα, ο Όμιλος αναπτύσσει μια σειρά καινοτόμων λύσεων για τις κατασκευές του μέλλοντος. Βελτιστοποιεί την παραγωγική διαδικασία, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη στη διαχείριση των μύλων και των κλιβάνων, αυξάνοντας την παραγωγική ικανότητά τους και μειώνοντας κατά περίπου 10% τις ανάγκες σε ενέργεια. Το εργοστάσιο αλλάζει έτσι πλήρως τον τρόπο λειτουργίας του, ενσωματώνοντας τις πιο πρωτοποριακές λύσεις της ψηφιακής επανάστασης. Δημιουργεί πράσινα προϊόντα, έχοντας επιτύχει ήδη 25% χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα, με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε εφαρμογή. Επίσης, αλλάζει η συσκευασία, ώστε να μπορεί να απορροφηθεί μέσα στο τελικό προϊόν, με μηδενικά απόβλητα. Τέλος, καινοτομεί σε νέες μεθόδους κατασκευής, όπως η εκτύπωση με την μέθοδο 3Dprinting, έχοντας στο εργοστάσιο μονάδα που τυπώνει κατασκευές, αναπτύσσοντας την τεχνολογία. 

Μαρία Τσιβγέλη
 

©amna.gr
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com