Μπρα ντε φερ για την «ταμπακιέρα» του Ταμείου Ανάκαμψης

Του Σταύρου Οραήλογλου

Σε ένα ιδιότυπο μπρα ντε φερ που βρίσκεται σε εξέλιξη για την «ταμπακιέρα» του Ταμείου Ανάκαμψης συμμετέχει η κυβέρνηση, συνασπισμένη με τις χώρες του Νότου που ζητούν μεγαλύτερες επιχορηγήσεις και όχι δάνεια.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους ομολόγους του των νότιων χωρών, γνωρίζοντας ότι η συγκρότηση ενός ενιαίου μετώπου μπορεί να φέρει  τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Όπως έχετε διαβάσει στο Politic.gr, στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής αποφασίστηκε η συγκρότηση ενός Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει σημαντικούς πόρους για την ανακούφιση των χωρών που δοκιμάζονται από την πανδημία.

Ωστόσο έχει ανακύψει μείζον ζήτημα για τον τρόπο που θα διατίθενται οι εν λόγω πόροι, αφού δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη εάν θα πρόκειται για χρηματοδοτήσεις, δηλαδή δάνεια ή επιχορηγήσεις.

Οι εκκρεμότητες με το πρόγραμμα SURE

Εκκρεμεί επίσης -και σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές είναι μείζονος σημασίας για τον κόσμο της εργασίας σε όλη την Ευρώπη- η ολοκλήρωση και εφαρμογή του προγράμματος SURE για την ενίσχυση εργαζόμενων.

Στο Μέγαρο Μαξίμου αναμένουν με ενδιαφέρον τις τελικές αποφάσεις προκειμένου να οριστικοποιηθεί το εθνικό σχέδιο για τη στήριξη των εργαζομένων ενόψει της δύσκολης περιόδου που έρχεται.

Σε εκκρεμότητα παραμένει και η δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού ταμείου εγγυήσεων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη στήριξη των επιχειρήσεων.

Εντός των συνόρων, σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα της επιστρεπτέας προκαταβολής, το συνολικό ύψος της οποίας στην πρώτη φάση ανέρχεται σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ για περίπου 90.000 επιχειρήσεις.

Η δεύτερη καταβολή θα γίνει την Παρασκευή, 15 Μαΐου, και οι επόμενες την προσεχή εβδομάδα. Εξυπακούεται ότι θα ακολουθήσει και δεύτερος γύρος επιστρεπτέας προκαταβολής, τον Ιούνιο.

Πώς θα λειτουργεί το νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων

Πολύτιμη ανάσα στο εγχώριο επιχειρείν θα παρέχει και το νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 που ανακοίνωσε η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Πρόκειται για μια στρατηγική κίνηση που εξυπηρετεί τον στρατηγικό στόχο της άμεσης και κυρίως αποτελεσματικής επανεκκίνησης της οικονομίας μέσω της ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων.

Τα δάνεια θα χορηγούνται σε κεφάλαια κίνησης, με ευνοϊκούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις προς τις μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Για την ευνοϊκότερη χρηματοδότηση τους το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων θα εγγυάται -κατά 80%- το 40% του συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων κάθε τραπεζικού ιδρύματος και αντίστοιχα το 32% του συνολικού χαρτοφυλακίου μεγάλων επιχειρήσεων. Το Ταμείο θα έχει ύψος 1 δις ευρώ έτσι ώστε να προκαλέσει  συνολική μόχλευση ρευστότητας 3,5 δισ. ευρώ . Η εγγύηση αφορά νέα δάνεια που θα χορηγηθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και θα έχουν διάρκεια έως 5 έτη.

Ποιοι δικαιούνται να συμμετέχουν

Όσον αφορά τους δικαιούχους, είναι όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, αλιεία και υδατοκαλλιέργειες.

Απαραίτητη προϋπόθεση, ωστόσο, είναι να μην έχουν δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη του τριμήνου και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης.

Τέλος, εξαιρούνται οι εξωχώριες επιχειρήσεις, οι εταιρείες συμμετοχών, οι επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους. Εξαιρούνται, επίσης επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε προηγούμενα προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (πρώην ΕΤΕΑΝ)  και εμφάνισαν δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους.

Δείτε ακόμη:
Πέτσας: «Χαιρετίζουμε το σχέδιο της Κομισιόν για τον τουρισμό»

© politik.gr
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com