Κατερίνη: Στην τελική ευθεία, το τουριστικό πρόγραμμα

Πηγή: Ολύμπιο Βήμα

Ένα βήμα πριν από την έναρξη υλοποίησής της είναι η τουριστική δράση με τίτλο «Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Προορισμών (DMS – Destination Management System ή Σύστημα Διοίκησης Προορισμού)», προϋπολογισμού 69.475 ευρώ, ύστερα από την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή του Δ.Κατερίνης. Η δράση αυτή αναμένεται να δώσει δυνατότητα καλύτερης προβολής τουριστικού προορισμού στην Κατερίνη.

Το Σύστημα Διοίκησης Προορισμού που προσεχώς αναμένεται να υλοποιηθεί, θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος που έχει εξασφαλίσει ο Δ.Κατερίνης και αφορά τη «Στρατηγική Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη» της πόλης, ο προϋπολογισμός του οποίου αναμένεται να ξεπεράσει τα 4.000.000 ευρώ. Θα πρέπει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι ο αρχικός προϋπολογισμός ήταν στα 3.200.000 ευρώ.

Στρατηγική βιώσιμη αστική ανάπτυξη

Η «Στρατηγική Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη» είναι ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο ώστε ένα κομμάτι της Κατερίνης να περάσει στη βιώσιμη ανάπτυξη, με διάφορους τρόπους. Το πρόγραμμα αυτό, πέρα από τη δράση με τίτλο «Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Προορισμών (DMS – Destination Management System ή Σύστημα Διοίκησης Προορισμού)», προβλέπει:

Δημιουργία Ποδηλατοδρόμων και Δράσεις Αστικών Αναπλάσεων, με σκοπό, μεταξύ άλλων, να γίνει περισσότερο πράσινη η πόλη, προϋπολογισμού 3.037.200 ευρώ.

Κοινωνική δράση, που ήδη υλοποιείται από τη Μέριμνα Παιδιού Κατερίνης, προϋπολογισμού 112.540 ευρώ.

Επιδοτούμενη κατάρτιση

Το συνολικό πρόγραμμα με τίτλο «Στρατηγική Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη» στην Κατερίνη, προϋπολογισμού 296.000 ευρώ, περιλαμβάνει επίσης:

* Επιδοτούμενη κατάρτιση 170 ατόμων από διάφορες ομάδες πληθυσμού και συγκεκριμένα από ανέργους, από μακροχρόνια ανέργους, από απασχολούμενους και αυτοαπασχολούμενους, από άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Στο πρόγραμμα αυτό προβλέπεται ακόμη Συμβουλευτική Υποστήριξη, Ατομικές και Ομαδικές Συνεδρίες, Πρακτική Άσκηση και Πιστοποίηση.

Για να γίνει η υλοποίηση της Επιδοτούμενης κατάρτισης, δράση που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ο Δήμος Κατερίνης αναμένεται έως τις 30 Ιουνίου 2020 να υποβάλει την τελική του πρόταση προς έγκριση στην Περιφέρεια.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι Διαχειριστική Αρχή του όλου προγράμματος είναι ο ίδιος ο Δήμος Κατερίνης, υπό την καθοδήγηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Δήλωση αντιδημάρχου Γ.Τσιαλού.

«Η τουριστική δράση DMS ή αλλιώς, Σύστημα Διοίκησης Προορισμού, είναι μια ενδιαφέρουσα δράση που προωθεί ο Δήμος Κατερίνης στο πλαίσιο προβολής και τουριστικής του ανάπτυξης», ανέφερε, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, Γιώργος Τσιαλός.

© politik.gr
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com