ΤΙΤΑΝ Ευκαρπίας: Πλατφόρμα συνεχούς ενημέρωσης για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Μια νέα πλατφόρμα σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και τις αέριες εκπομπές παρουσιάζει το εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ Ευκαρπίας.

Η ειδική πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο envi-platform.titan.gr, αλλά και μέσω του ψηφιακού κέντρου πληροφόρησης για τα εναλλακτικά καύσιμα coprocessing.titan.gr.

Μέσα από αυτή την πλατφόρμα, ο επισκέπτης μπορεί να ενημερώνεται για τις μετρήσεις αερίων εκπομπών, οι οποίες εμφανίζονται τόσο σε ημερήσια βάση όσο και σε διαχρονική πορεία με ειδικά γραφήματα.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστορικά στοιχεία. Από τα στοιχεία αυτά, επισημαίνει το εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ Ευκαρπίας, μπορεί κάποιος να διαπιστώσει εύκολα ότι οι εκπομπές των αερίων παραμένουν διαχρονικά χαμηλά και πάντα κάτω από τα προβλεπόμενα όρια.

Στην ίδια πλατφόρμα, ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει τη δραστηριότητα του εργοστασίου και να ενημερωθεί για τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των δραστηριοτήτων του συνολικά.  Μεταξύ άλλων, αυτές περιλαμβάνουν:

•             Μείωση των επιπέδων σκόνης κατά 95% σε σχέση με το 2000

•             Μείωση των εκπομπών NOx κατά 43% σε σχέση με το 2000

•             Εξοικονόμηση 75.000 τόνων CO2 το 2019 από τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων

Όπως επισημαίνεται σε σχετικό δελτίο Τύπου, «η δημοσιοποίηση της ειδικής ανοιχτής πλατφόρμας παρακολούθησης των μετρήσεων των αερίων εκπομπών τoυ εργοστασίου του Τιτάνα στην Ευκαρπία αποτελεί υλοποίηση δέσμευσης του Τιτάνα προς την τοπική κοινωνία, όπως είχε ανακοινωθεί με επιστολή προς τους όμορους Δήμους στις 9 Απριλίου και είναι συνέχεια της υλοποίησης της πρώτης σχετικής δέσμευσης, της ανάρτησης του ψηφιακού κέντρου πληροφόρησης σχετικά με τα εναλλακτικά καύσιμα».

Παράλληλα, από την εταιρεία επισημαίνεται ότι «οι δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας αποτελούν για τον Τιτάνα προτεραιότητα. Επόμενες σχετικές ενέργειες, για τις οποίες υπάρχει ήδη η σχετική δέσμευση, είναι η δωρεά σταθμών μέτρησης της ποιότητας ατμόσφαιρας, ώστε να συμπληρωθεί το υφιστάμενο δίκτυο σταθμών που διαθέτει η πόλη και η συνεισφορά σε προγράμματα που θα στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των πολιτών, την οργάνωση δράσεων και συστημάτων προώθησης της ανακύκλωσης».

© politik.gr
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com