Τι θα ισχύσει με τις απουσίες των μαθητών

Διευκρινίσεις σχετικά με την καταχώριση απουσιών μαθητών/τριών διδακτικού έτους 2019-20 στο ΠΣ myschool, απέστειλε με εγκύκλιο του, το υπουργείο Παιδείας.

Όπως τονίζεται στην εγκύκλιο, στην ειδική φόρμα αποτύπωσης απουσιών καταχωρίζεται καθημερινά το σύνολο των μαθητών/τριών που απουσιάζουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ανά τάξη (αριθμητικό σύνολο μαθητών/τριών και όχι των ωρών απουσίας).

Το υπουργείο διευκρινίζει ότι, η αποτύπωση των ημερήσιων απουσιών δεν αφορά στον χαρακτηρισμό της φοίτησης, αλλά προορίζεται για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων που θα διατεθούν στο Υπουργείο Υγείας. Στη νέα φόρμα απουσιών καταχωρίζονται όλες οι ημερήσιες απουσίες, ασχέτως αιτιολογίας.

Επίσης, ενημερώνει ότι οι απουσίες που δεν θα ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών, σύμφωνα με την αρ. πρ. 52840/ΓΔ4/8-5-2020 ΥΑ (Β΄1765), καταχωρίζονται στο Πληροφοριακό Σύστημα myschool, με αιτιολογία: «λόγω εποχικής γρίπης/covid-19».

Οι απουσίες καταχωρούνται στη φόρμα στο μενού: Μαθητές>Απουσίες>Ημερήσιες απουσίες.

Δείτε επίσης:

Μειωμένη προσέλευση και αντιδράσεις για το «ριάλιτι»

© politik.gr
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com