Το 6th AmChamGR Youth Talks

Το 6th AmChamGR Youth Talks: Agility beyond the Jargon που διοργάνωσαν το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και η Επιτροπή Απασχόλησής του στο Deree – The American College of Greece, με την υποστήριξη της Vodafone, την Τρίτη 14 Νοεμβρίου, ολοκληρώθηκε με επιτυχία γεμίζοντάς μας ικανοποίηση, γνώσεις και όρεξη για νέες δράσεις. 
Με στόχο, οι νέοι να αξιοποιήσουν τις δεξιότητές τους και να προσδώσουν προστιθέμενη αξία στην προσωπική τους ανάπτυξη, φοιτητές και σπουδαστές από ελληνικά και ξένα πανεπιστημιακά ιδρύματα, κολλέγια και άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν, να κατανοήσουν και να εξοικειωθούν, μέσω βιωματικών ομαδικών συνεδριών, με τον όρο «agility». 

Οι δέκα ομάδες εργασίας που δημιουργήθηκαν, αντάλλαξαν ιδέες, οπτικές και απόψεις με έμπειρα στελέχη από το ευρύτερο φάσμα της ελληνικής αγοράς εργασίας, η συμβολή των οποίων ήταν πολύτιμη και τα συμπεράσματα τα οποία εξήχθησαν αποτέλεσαν τα εφαλτήρια για περαιτέρω σκέψη και δράση. 

Σε ένα συνεχώς δυναμικό και μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η αγορά εργασίας πρέπει να προσαρμόζεται στην ταχύτητα στην οποία εξελίσσονται η παγκόσμια οικονομία και η Τεχνητή Νοημοσύνη. Ως κοινή λοιπόν παραδοχή, αντιμετωπίζεται η αλλαγή, ως η βασικότερη πρόκληση. Όλα αλλάζουν διαρκώς, καθιστώντας την ταχύτητα ανταπόκρισης και ευελιξίας στην αλλαγή, καθοριστικό παράγοντα για τη βιωσιμότητα ενός οργανισμού. Το agility, η πνευματική και συμπεριφορική ευκινησία, η συνεργασία και η συνεχής αναθεώρηση είναι οι λέξεις που θα απασχολήσουν το σήμερα και θα επηρεάσουν το μέλλον. 

Μέσω των βιωματικών συνεδριών και της συζήτησης που διεξήχθη, η μαθησιακή ευελιξία, η ικανότητα δηλαδή να μαθαίνουμε, να ξεμαθαίνουμε και να ξαναμαθαίνουμε, αναδείχτηκε ως η βασική δεξιότητα την οποία έχουν ανάγκη όλοι οι οργανισμοί προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις του μέλλοντος. Επίσης, τονίστηκε πως η συνεργασία και η συναίνεση αποτελούν απαραίτητες συνθήκες ανάπτυξης και επιβίωσης των οργανισμών. Όπως επισημάνθηκε ωστόσο, για την ευκινησία (agility) είναι απαραίτητη η ύπαρξη σταθερότητας, ενός σταθερού πλαισίου κανόνων και μεθοδολογίας. Η σταθερή αυτή βάση μας επιτρέπει να παρακολουθούμε, να παρατηρούμε και να αξιολογούμε αποτελεσματικότερα τι θα πρέπει να αναθεωρηθεί, να βελτιωθεί, να διορθωθεί ή και να αλλάξει και τι όχι. 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης Δρ. Βενετία Κουσία υπογράμμισε τον ρόλο της ευκινησίας στη βελτίωση της λογοδοσίας (accountability), της παραγωγικότητας και κατά συνέπεια της ανταγωνιστικότητας. Η ευκινησία συνδέθηκε με την υπευθυνότητα, τη λογοδοσία και την αποτελεσματικότητα και προσεγγίστηκε τόσο ως ικανότητα ατομική όσο και ως ικανότητα των οργανισμών. Η ευκολία δημιουργίας συνεργειών, η ικανότητα αναπροσαρμογών, η παραγωγή καινοτόμων ιδεών και προϊόντων συζητήθηκαν ως οι σημαντικότεροι παράγοντες για τη βιώσιμη ανάπτυξη κάθε οργανισμού. 

Δρ. Βενετία Κουσία 
Πρόεδρος Επιτροπής Απασχόλησης 
Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

©amna.gr
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com