Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε δικαιούχους του πρώην ΚΕΑ

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, πρώην ΚΕΑ θα καταβληθεί στις 29 Μαΐου σε περισσότερες από 60.000 οικογένειες.

Οικογένειες που έχουν τουλάχιστον ένα ανήλικο μέλος δικαιούνται την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του ύψους από 100 έως 300 ευρώ.

Η εισοδηματική ενίσχυση θα δοθεί εφόσον ήταν σε ισχύ κατά την 31η Μαρτίου 2020 εγκριτική απόφαση χορήγησής της και εφόσον το νοικοκυριό περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα ανήλικο μέλος προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ για το πρώτο ανήλικο μέλος και κατά 50 ευρώ για κάθε επόμενο ανήλικο μέλος.

Η προσαύξηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 300 ευρώ ανεξάρτητα από τη σύνθεση του νοικοκυριού και θεωρείται ότι αποτελεί αντικείμενο των αιτήσεων, επί των οποίων εκδόθηκαν οι ανωτέρω εγκριτικές αποφάσεις χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης.

Τα πολυπρόσωπα νοικοκυριά του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος δικαιούνται την επιπλέον εισοδηματική ενίσχυση, τα οποία περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα ανήλικο μέλος, κατόπιν παράτασης της ισχύος της υπέρ τους εγκριτικής απόφασης δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

Σημειώνεται πως η προσαύξηση θα δοθεί εφάπαξ.

Δείτε ακόμη: Αρχές του 2021 οι μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών

© politic.gr
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com