Προτάσεις του ΙΣΑ για νομοθετικές ρυθμίσεις που διασφαλίζουν τα επαγγελματικά και οικονομικά δικαιώματα των ιατρών, στην ιδιωτική Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας

Εξασφάλιση καλύτερων επαγγελματικών και οικονομικών συνθηκών για τα μέλη του, επιδιώκει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με τις προτάσεις του, για νομοθετικές ρυθμίσεις στην ιδιωτική δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας που απέστειλε στον υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη. Τις προτάσεις συνέταξε η Επιτροπή Ιδιωτικής Περίθαλψης Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας του ΙΣΑ, υπό τον συντονισμό του Ι. Κεχρή και εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Δ.Σ του ΙΣΑ. Οι προτάσεις καλύπτουν όλο το φάσμα των σχέσεων του ιδιώτη ιατρού, μισθωτού ή ελευθεροεπαγγελματία, με ιδιωτικές κλινικές και ασφαλιστικές εταιρίες. Διορθώνουν χρόνιες στρεβλώσεις, αποκαθιστώντας την αξία των Ιατρών, χωρίς τους οποίους είναι πρακτικά ανέφικτη, η λειτουργία της αγοράς της Ιδιωτικής Υγείας, αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΙΣΑ.

Περιγράφεται ο καθορισμός των υποχρεωτικά έμμισθων θέσεων σε κάθε ιδιωτική κλινική που θα πρέπει να διέπονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας καθώς και ο καθορισμός των ελάχιστων αμοιβών των ιατρικών πράξεων, εξετάσεων και επισκέψεων. Επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι η ιατρική αμοιβή, δεν μπορεί να υπάγεται στον ιδιωτικό τομέα, σε καθεστώς “capitation”.

Επίσης περιγράφεται ο καθορισμός των θέσεων των ιατρών σε κάθε ιδιωτική κλινική όπως καθορίζεται από το λειτουργικό πλαίσιο και την άδεια λειτουργίας της κλινικής. Διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να θεσμοθετηθεί ότι αυτές οι θέσεις συνιστούν μισθωτή εργασία και δεν μπορεί να πληρώνονται με απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Παράλληλα, θα πρέπει να προσδιοριστεί η ελάχιστη ιατρική αμοιβή της μισθωτής εργασίας, με συλλογικές συμβάσεις εργασίας και να εξασφαλιστούν οι συνθήκες εργασίας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Επιπρόσθετα, εξετάζονται πολλά ακόμα θέματα που διέπουν τις επαγγελματικές σχέσεις και το εργασιακό περιβάλλον των ιατρών στον ιδιωτικό τομέα, όπως ο καθορισμός της αστικής ευθύνης και της επιλεκτικής ασφάλισης από πλευράς ιδιωτικών ασφαλειών.

«Συνεχίζουμε τον αγώνα, για να διασφαλίσουμε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και οικονομικές απολαβές, για τον ιατρικό κόσμο. Στόχος μας είναι να σταματήσει η μετανάστευση του υψηλά εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού της χώρας και οι γιατροί να μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια στην πατρίδα τους », σχολίασε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης.

©amna.gr
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com